ECHIPA PROIECTULUI

COORDONATOR: Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Inginerie și Agricultură Brăila, Director de proiect: conf. dr. ing. Adrian LEOPA

ugalÎn primul rând, în ceea ce privește activitățile de proiectare, fabricație și testare ale platformei de monitorizare aeriană/acvatică, proiectul AWISEM se bazează pe cunoștințele și experiența dobândită a membrilor echipei coordonatorului, CO-UDJG, în domeniile tehnico-științifice, precum ca hidro- și aero‑dinamica, fizica zborului și controlul de la distanță al zborului și monitorizării aeriene cu senzori. Experiența specifică a acestui colectiv în concepția unor platforme aeriene de monitorizare a mediului natural, utilizând vehicule aeriene cu efect Coandă, a început în 2008, prin activitatea de cercetare și muncă desfășurată în proiectul național, MEDIAS, pe parcursul următorilor 3 ani și a fost consolidată în cadrul unui al doilea proiect (internațional), de monitorizare a mediului folosind drone aeriene și acvatice, între anii anii 2015-2017, contribuind direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetarea a universității, cu drone și componente de drone, precum și cu diverse alte instrumente și dispozitive utilizate în monitorizarea mediului.

PARTENER: Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor - Măgurele, Departamentul Laseri, Responsabil partener: dr. fiz. Mihaela FILIPESCUinflpr

În egală măsură, experiența echipei partenere, P-INFLPR, în domeniul depunerii materialelor sub formă de filme subțiri este avansată și a fost deja demonstrată prin numărul mare de proiecte și publicații legate de subiecte similare. Echipamentele existente de depunere și caracterizare sunt la nivelul actual al tehnologiei, acoperă diverse tehnici și permit obținerea unei mari varietăți de pelicule subțiri cu proprietăți bine definite. Pentru obținerea senzorilor specifici contaminanților monitorizați, vor fi testate diferite configurații și va fi aleasă cea mai potrivită combinație de nanostructuri și proprietăți electrice, prin efectuarea de teste fizice ce or permite identificarea configurației celei mai potrivite a peliculelor subțiri de compozite bazate pe CNT, capabile să detecteze contaminanți specifici în aer și apă, cu sensibilitate maximă.

MEMBRII ECHIPELOR

Coordonator: Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

 1. Dr. ing. Adrian LEOPA - Director de proiect
 2. Dr. ing. Florin NEDELCUȚ
 3. Dr. ing. Niculai Hauk
 4. Dr. ing. Silviu-Ionuț EPURE
 5. Dr. ing. Carmelia DRAGOMIR-BĂLĂNICĂ
 6. Dr. ing. Anca ȘERBAN
 7. Drd. ing. Valentin BĂRDĂHAN

Partner: Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor - Măgurele

 1. Dr. fiz. Mihaela FILIPESCU - Responsabil partener
 2. Dr. Maria DINESCU
 3. Dr. Alexandra PALLA-PAPAVLU
 4. Dr. Marius DUMITRU
 5. Dr. Nicu SCARISOREANU
 6. Dr. Valentin ION
 7. Dr. Valentina DINCA
 8. Th. Adrian BERCEA
 9. Th. Luminita PATEANU
 10. Th. Alina CALUGAR
 11. Th. Anca BONCIU
 12. Th. Nicoleta ENEA
 13. Th. Florin ANDREI