OBIECTIVUL PRINCIPAL ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului de cercetare AWISEM converge cu obiectivul programului de proiecte complexe al MEC, având ca scop creșterea competitivității și inovării în domeniul cercetării științifice și tehnologice din România, prin stimularea parteneriatelor în domenii de specializare inteligente, precum energia, mediul și schimbările climatice. Astfel de proiecte se vor materializa în tehnologii avansate și în produse și servicii inovatoare, de la care se așteaptă să rezolve probleme complexe ale societății.

Obiectivul principal al proiectului AWISEM este de a proiecta, construi, testa și valida, o platformă aeriană și acvatică mobilă de concepție inovatoare, pentru misiuni de monitorizare a mediului natural, echipată cu senzori de noxe, bazați pe compozite CNT, fie la amoniac (în aer), fie la nitriți (în apă), care să fie, de asemenea, capabilă să efectueze achiziții de date complementare, specifice dronelor, pe perioada misiunii de monitorizare.

Obiectivul principal va fi atins prin atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Dezvoltarea și fabricarea produselor experimentale de laborator (senzori pe bază de compozite CNT cu morfologie specifică pentru mediul aer/apă) prin tehnicile LIFT și MAPLE;
  • Efectuarea testelor de selecție, cu scopul de a găsi și valida acele produse de laborator capabile să detecteze cea mai mică concentrație de contaminanți specifici (pentru aer /apă);
  • Dezvoltarea unei platforme aeriene/acvatice cu efect Coandă îmbunătățit, componentă principală a AWISEM, capabilă să poarte la bord, ca sarcină utilă dedicată, setul de senzori de mediu stabilit pentru un anumit mediu natural (aer/apă);
  • Fabricarea platformei aeriene și acvatice cu efect Coandă, la nivelul TRL 4;
  • Efectuarea testelor aeriene și acvatice pentru platforma cu efect Coandă;
  • Efectuarea testelor de zbor în aer liber, cu echivalentul maxim al sarcinii utile la bord (MTOW), pentru a valida caracteristicile și capacitățile proiectului AWISEM;
  • Diseminarea rezultatelor cercetării, atât la nivel național, cât și internațional.